BEHANDLING

Behandling

Speciallægeklinikken tilbyder kun behandling/udredning for voksne patienter (over 18 år) med formodede

psykiske lidelser.


Ud over fokus på hurtig adgang til speciallægehjælp arbejdes der løbende i klinikken på, at udredning og behandling sker på et ensartet grundlag af høj kvalitet, uanset hvor i landet patienterne kommer fra.


I klinikken møder patienten speciallægen ved første kontakt.

Speciallægen gennemfører undersøgelse, stiller diagnose, lægger behandlingsplan og er ansvarlig for det efterfølgende behandlingsforløb.


Speciallægen udfører behandlingen, men kan have samarbejde med andre faggrupper omkring forhold, der har betydning for behandlingsforløbet.


Ved behov kan behandling visiteres videre til en specialiseret enhed som f.eks. behandlingspakker inden for psykiatri i Region Hovedstaden.


Udredning

Klinikken kan tilbyde udredning og behandling til patienter med angst, depression, Bipolar affektiv sindslidelse, ADHD og OCD.


Man kan også blive psykiatrisk udredt på mistanke om PTSD, spiseforstyrrelse, skizofreni og personlighedsforstyrrelse.


Klinikken kan dog ikke tilbyde dig behandling for disse lidelser.

De skal behandles på specialiserede enheder, og det er muligt at blive henvist dertil, efter at udredningen er gennemført og diagnosen fastlagt.


I begrænset omfang og efter individuel vurdering tilbydes også Kognitiv Adfærdsterapi til patienter med angst (herunder socialfobi, panikangst og agorafobi) samt depression og OCD.