BEHANDLING

Behandling

Speciallægeklinikken tilbyder kun behandling/udredning for voksne patienter (over 18 år) med formodede

psykiske lidelser.


Ud over fokus på hurtig adgang til speciallægehjælp arbejdes der løbende i klinikken på, at udredning og behandling sker på et ensartet grundlag af høj kvalitet, uanset hvor i landet patienterne kommer fra.


I klinikken møder patienten speciallægen, som gennemfører undersøgelse, stiller diagnose, lægger behandlingsplan og er ansvarlig for det efterfølgende behandlingsforløb.


Beskrivelse af det forløb bliver også sendt til din praksiserende læge til orientering (det er et krav fra Sundhesstyrelsen). Hvis du ikke kan give samtykke til det, kan jeg desværre ikke tilbyde dig et forløb.


Speciallægen udfører behandlingen, men ved behov kan samarbejde med andre faggrupper omkring forhold, der har betydning for behandlingsforløbet.


Du kan få 10 konsultationer og ved behov og efter lægens vurdering kan forløbet forlænges til 20 konsultationer.


Ved behov kan behandling visiteres videre til en specialiseret enhed som f.eks.hospitalet eller Behandlingspakker inden for psykiatri i Region Hovedstaden.


Udredning

Klinikken kan tilbyde udredning og behandling til patienter med angst, depression, Bipolar affektiv sindslidelse, ADHD og OCD.


Man kan også blive psykiatrisk udredt på mistanke om PTSD, spiseforstyrrelse, skizofreni og personlighedsforstyrrelse.


Klinikken kan dog ikke tilbyde dig behandling for disse lidelser.

De skal behandles på specialiserede enheder, og det er muligt at blive henvist dertil, efter at udredningen er gennemført og diagnosen fastlagt.


I begrænset omfang og efter individuel vurdering tilbydes også Kognitiv Adfærdsterapi til patienter med angst (herunder socialfobi, panikangst og agorafobi) samt depression og OCD.


Lægen samarbejder med øvrige instancer:

-udfærdigelse af statusattester til brug f.ex. for din sag i Komunnen.

-speciallægeerklæring til brug for offentlige instancer, bl. a. Komunne, Politiet, Styrelsen for videreuddannelse (hvis du ansøger om Handicaptillæg).