Home

PRAKTISK INFORMATION


Sygesikring

Speciallægepraksis hører under Region Hovedstaden, som er en samarbejdspartner for levering af speciallægeydelser uden for sygehusene.

Psykiatrisk speciallægepraksis er en del af sundhedsvæsenets ambulante tilbud til patienter med psykiatriske lidelser.

Klinikken er tilknyttet Sygesikringen, og derfor tilbuder en gratis behandling til patienter med henvisning fra egen læge.

Lægen vil læse din henvisning og vurderer om du hører indenfor klinikkens målgruppe. Hvis det er tilfældet, bliver du tilbudt en tid til samtale.

Hvis du har brug for en tolk til samtaler, kan den bestilles via Tolkdanmark. 


Ansvarsfraskrivelse

Klinikken kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.


Håndtering af personoplysninger

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at jeg er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år.

Jeg videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger til andre.VIDEOKONSULTATIONER

 Efter aftale med lægen kan klinikken tilbyde videokonsultationer via App Min Læge.


OBS: Den første og anden konsultation kan IKKE udføres på video. 

Hvis du har fået tid til første eller anden konsultation, bedes du at møde fysisk op på klinikken.


Videokonsultationer udføres udelukkende ved brug af Min Læge appen. Herunder findes vejledning til brug af appen i forbindelse med videokonsultationer.


 Vedr. app Min Læge:

1)  Patienten skal selv have hentet og installeret App Min Læge app til sin smartphone, pc eller andet (og have gennemført første login med NemID, som også medfører samtykke til, at vi gør patienten "app aktiv"). https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/


2) Patienten skal give lægen besked på sms (mob. 21224132) at appen er installeret.


3)  Lægen vil tilføje patienten (med cpr-nummer) til Patientlisten i klinikkens virtuelle venteværelse.


4) Til den aftalte tid til samtalen skal pt. logge på App Min læge og starte konsultation.


5) Efterfølgende vil jeg ringe dig op og bemærk, jeg kan være op til 5-10 minutter forsinket.


Brug gerne et headset eller høretelefoner for at sikre optimal lydkvalitet.  

Tidsbestilling

Nye henviste patienter, der ønsker tid til første samtale, bedes venligst henvende sig personligt telefonisk. 

OBS!!! Der kan ikke gives/bestilles tid til nye patienter på mail, sms eller ved at lægge telefonbesked.

Det er ikke muligt for nye patienter at lægge en besked på telefonsvareren vedr. tidsbestilling.


Afbud til samtaler

Pt. får ikke gebyr for udeblivelse, men være opmærksom på at de andre patienter skal vente måneder på behandling. Derfor har klinikken en afbudspolitik: udebliver du fra samtalen uden at melde afbud, bliver dit forløb afsluttet til opfølgning via din læge. 

Afbud kan meldes på telefonsvarer/mail/sms 24 timer før samtalen. Vær venligst opmærksom på dette allerede når du vælger psykiater.

 

Ventetid i klinikken

Klinikkens ventetid er 52 uger og info om ændringer finder du  på Sundhed.dk

 

Lukkedage

OBS. Hvis du har brug for medicin mens klinikken er lukket, kontakt venligst din egen læge/ evt. 1813 og bed om recept fornyelse.