Home

PRAKTISK INFORMATION


Sygesikring

Klinikken er tilknyttet Sygesikringen, og derfor er det muligt at få en henvisning til behandling hos mig via egen læge.

Patienter med henvisning skal ikke betale for behandling i klinikken.

Ud fra henvisningen vurderes det, om patienten er indenfor klinikkens målgruppe. Hvis det er tilfældet, bliver patienten tilbudt en tid til samtale.

Hvis du har brug for en tolk under vores samtale, betales det via Sygesikringen.

Speciallægepraksis hører under Region Hovedstaden, som er en samarbejdspartner for levering af speciallægeydelser uden for sygehusene.

Psykiatrisk speciallægepraksis er en del af sundhedsvæsenets ambulante tilbud til patienter med psykiatriske lidelser.


Ansvarsfraskrivelse

Klinikken kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.


Håndtering af personoplysninger

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at jeg er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år.

Jeg videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger til andre.VIDEOKONSULTATIONER


Pga. COVID-19 kan jeg tilbyde videokonsultation via App 'Min læge'.

Ifølge Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer – aktuelt med baggrund i den alvorlige pandemi/Covid-19 - skal der i praksis være fokus på de overordnede hensyn om minimering af smitterisiko, og der anbefales en generel udbredt anvendelse af telefon- og videokonsultation, hvor det skønnes muligt. 

PS: Brug gerne et headset eller høretelefoner for at sikre optimal lydkvalitet. 


 Vedr. app Min Læge:

1)  Patienten skal selv have hentet og installeret App Min Læge app til sin smartphone, pc eller andet (og have gennemført første login med NemID, som også medfører samtykke til, at vi gør patienten "app-aktiv"). https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/


2) Patienten skal give lægen besked på sms (mob. 21224132) at appen er installeret.


3)  Lægen vil tilføje patienten (med cpr-nummer) til Patientlisten i klinikkens virtuelle venteværelse.


4) Til den aftalte tid til samtalen skal pt. logger på App Min læge og starte konsultation.


5) Efterfølgende vil jeg ringe dig op og bemærk, jeg kan være op til 5-10 minutter forsinket.
 

Tidsbestilling

Nye henviste patienter, der ønsker tid til første samtale, bedes venligst henvende sig personligt telefonisk. 

OBS!!! Der kan ikke gives/bestilles tid til nye patienter på mail eller sms.

Det er ikke muligt for nye patienter at ligge en besked på telefonsvareren vedr. tidsbestilling.


Afbud til samtaler

Det er uhensigtsmæssigt at patienter skal vente måneder på behandling. Vær opmærksom på  afbudspolitik: udebliver du fra samtalen uden at melde afbud, bliver dit forløb afsluttet til opfølgning via din læge. 

Afbud kan meldes på telefonsvar/mail/sms 24 timer før samtalen. Vær venligst opmærksom på dette allerede når du vælger psykiater.

 

Ventetid i klinikken

Klik for informationer om ventetider på Sundhed.dk


Klinikken har midlertidigt lukket for nye patienter.


Lukkedage

Klinikken er lukket om fredagen